بررسی علل تأخیر رشد در کودکان

   7318

دکتر فاطمه رجبی پور-پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران


والدین عزیز به خاطر داشته باشيد كه بيماری ها در كودكان اغلب به سرعت شدت می يابند. بسيار اهميت دارد كه علائم اوليه بيماری را تشخيص دهيد و فورا به آن رسيدگی كنيد. مهمترين عامل در درمان بيماری های عفونی، يک رژيم غذايی خوب است و در نظر داشته باشید که هيچ درمانی بدون بهبود وضع تغذيه كامل نيست.

مهم است که بدانید، دلایل تأخیر رشد در کودکان عبارتند از: «غذای ناكافی» و «عفونت های شديد و مكرر»؛  در همین راستا نکات زیر را به خاطر بسپارید:

 

1-     شاخص های تن سنجی در کودکان عبارتند از: قد به سن (كوتاه قدی)،  وزن به سن (كم وزنی)، وزن به قد (لاغری).

2-      علل زمینه ای سوء تغذیه، شامل: «غذا»، «بهداشت» و «مراقبت» است.

3-      مهمترین نشانه های تأخير رشد در کودکان پس از يک سالگی، «وزن نگرفتن» است. 

4-      از علل سوء تغذيه در كودكان 3 تا 5 سال می توان به موارد: «سابقه سوء تغذيه درمان نشده»، «ابتلا به عفونت های شديد» مانند: «سل»، «مالاريا» و «پنومونی» و «بيماری های مزمن عفونی»، «دسترسی كم به مواد غذايی» به دليل فصلی بودن منابع غذايی و «بحران شديد عاطفی» اشاره کرد. شاخص وزن به قد و قد به سن، برای تشخيص سوء تغذيه در اين گروه مناسب تر است.

5-      هر كودک معمولا چند بار در سال به «عفونت حاد تنفسی» مبتلا می شود كه منجر به بی اشتهايی در كودک می گردد، يكی از مهمترين دلایل اشكال در رشد كودكان همين دوره های گرسنگی است.

6-      از مراقبت های اوليه بهداشتی در كاهش خطر ابتلا به عفونت در كودكان می توان به ترويج و حمايت از تغذيه انحصاری در 6 ماه اول زندگی، تشويق به ادامه شيردهی در كنار شروع تغذيه تكميلی، آموزش مادران در زمينه تهيه و استفاده از غلات و حبوبات و ساير مواد غذايی محلی در تهيه غذای كمكی، گسترش پوشش واكسيناسيون، آموزش خانواده ها در زمينه «اسهال» و اهميت درمان مناسب بويژه محلول درمانی خوراكی، پايش وضعيت تغذيه كودكان از طريق توزين منظم آنان و تنظيم كارت رشد، آموزش بهداشت فردی، محيطی و مواد غذايی، تامين آب آشاميدنی سالم، آموزش رعايت بهداشت فردی، اجتماعی – محيطی و مواد غذايی، درمان دارويی عفونت های انگلی در كودكان در كنار اقدام های دراز مدت برای انگل زدايی؛ اشاره کرد.

7-      پيشگيری از بيماريهای عفونی با دو روش توصیه می گردد: 1- كم شدن تماس با «ميكروب» و «انگل» از طريق رعايت بهداشت محيط ، زياد كردن مقاومت بدن در برابر ميكروب از طريق بهبود وضع تغذيه و مصونيت مصنوعی (واكسيناسيون).

 

 

 


نظر شما