اجتماعی

سخن سردبیر

براساس گزارش های منتشر شده سازمان ملل، حداقل ۲۰۰ میلیون زن ختنه شده در ۳۰ کشور زندگی می کنند. با این حال، این آمار تا حد زیادی به 27 کشور آفریقایی مح...


مقالات روانشناسی
Banner
مقالات حقوقی
مقالات محيط زیستي
مقالات بهداشت و سلامت
پيوندها
Banner
Banner